THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 88, Đường N1, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM  Địa chỉ:  Sàn Giao Dịch Bình Khánh – Quận 2

Điện thoại: 0938716898 Điện thoại: 0906694488

Email: trinhvanlong.info@gmail.com Email: thanhdiepnovaland@gmail.com

Website: http://celadoncitytanphu.net Website: http://tdbatdongsan.com.vn